USANA IT ALL STARTS WITH SCIENCE ทุกอย่างเริ่มต้นจากวิทยาศาสตร์…

จากนักวิทยาศาสตร์ที่เชี่ยวชาญเรื่องจุลชีววิทยาและเชี่ยวชาญพิเศษด้านภูมิคุ้มกันวิทยา การทดลองด้านวิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงเซลล์มนุษย์ เพื่อได้คำตอบของการมีสุขภาพดีที่แท้จริง…บำรุงเลี้ยงเซลล์เพื่อ เติมพลังชีวิต เมื่อเซลล์จำนวนล้านล้านเซลล์ซึ่งเป็นส่วนประกอบร่างกายได้รับการบำรุงตามที่ต้องการเพื่อการเจริญเติบโต สุดยอดเทคโนโลยี(สิทธิบัตรหนึ่งเดียวที่ usana)นับตั้งแต่ พ.ศ. 2535 ยูซานาได้ทำการวิจัยและคิดค้นวิธีใหม่ ๆ ในการส่งมอบสารอาหารที่ร่างกาย เพื่อบำรุงรักษาร่างกายให้ดีที่สุด ภายใต้วิทยาศาสตร์สุขภาพ จนได้คำตอบของการมีสุขภาพดีที่แท้จริง และเรามักได้ยินคำนี้บ่อยๆ จากครอบครัว usana เทคโนโลยี USANA InCelligence #usana #Incelligence

จุดเริ่มต้นของการมีสุขภาพที่ดี เริ่มจากรากฐานของสุขภาพที่เรียกว่า “เซลล์” ซึ่งเป็นสิ่งที่เล็กที่สุด ทุกระบบของร่างกายเริ่มที่เซลล์ เมื่อเซลล์ของระบบนั้นๆ ได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอ ทำให้กระบวนฟื้นฟู การทำงานของเซลล์เสื่อม และเกิดการสะสม ยิ่งนานวันเข้าการเสื่อมของเซลล์ที่มากขึ้นส่งผลต่อการเกิดโรคต่างๆ ตามมาเราเรียกโรคเหล่านี้ว่าโรคจากการเสื่อมของร่างกาย ซึ่งส่วนใหญ่แล้วล้วนมาจากอาหารการกินของเราโดยสิ้นเชิง ยิ่งในยุคปัจจุบันนี้เราเลี่ยงไม่ได้เลยกับความสะดวก สบายของการหากินของอร่อย ความอร่อยของอาหารที่เราไม่ได้คำนึงถึงสารอาหารที่เราจะได้รับจากสิ่งที่เราทาน และสิ่งเหล่านี้คือจุดเริ่มต้นของการเกิดปัญหาสุขภาพที่เราพบมากที่สุดในยุคปัจจุบัน เราจึงมักได้ยินบ่อยๆ ว่า เราเป็นในแบบที่เรากินเสมอ แต่…

ก็ไม่เสอมไปนะครับสำหรับคำว่า เราเป็นในแบบที่เรากินเสมอ เพราะสิ่งที่เรากิน บางครั้งเราก็เลือกกินเราต้องมองลึกลงไปอีกว่า สิ่งที่เรากินให้อะไรกับเราบ้างอีก มันไม่ใช่เพียงแค่สิ่งที่เรากิน แต่มันหมายถึง เราเป็นในสิ่งที่ร่างกายเราได้รับต่างหาก ถ้ากินไปแล้วของนั้นดีต่อสุขภาพจริง แต่การดูดซึมของร่างกายมีปัญหาอีก นั้นก็แปลว่าสิ่งที่เรากินเข้าไปน้อยมากที่เราจะได้รับประโยชน์จากมันนั้นเองครับ

เทคโนโลยีสุขภาพที่ค้นพบจากห้องทดลองการเพาะเลี้ยงเซลล์ การให้สารอาหารที่เพียงพอ เหมาะสม ครบถ้วน สู่การมีสุขภาพดีที่แท้จริง สิทธิบัตรเพียงหนึ่งเดียวในโลกที่ USANA

แบ่งปันเรื่องราวนี้...

คุณน่าจะชื่นชอบเรื่องเหล่านี้

No responses yet

ใส่ความเห็น