ยูซานา เฮลธ์ ไซเอนซ์ 

เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2535 และได้พัฒนาขึ้นมาเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในตลาดที่ได้รับความน่าเชื่อถืออย่างสูง ความสำเร็จนี้ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริษัท ดร.ไมรอน เวนทซ์

แบ่งปันเรื่องราวนี้...