โรคแห่งความเสื่อม ระบบหัวใจหลอดเลือด

โรคหัวใจ

ส่วนใหญ่โรคจากการเสื่อมเราจะเห็นได้ว่ามาจากการเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่เราละเลยการดูแล พฤติกรรมการใช้ชีวิตต่างๆ ที่ส่งผลต่อการเสื่อมและนำไปสู่การเกิดโรคจากการเสื่อมต่างๆ ไม่เพียงแต่การพักผ่อน การออกกำลังกายอย่างเหมาะสม แต่ยังร่วมถึงโภชนาการสำคัญๆ ที่จำเป็นต่อร่างกาย ที่ไม่ใช่เพียงแค่การทานให้อิ่ม แต่หมายถึงการทานให้ได้คุณค่าทางโภชนาการที่ดีต่อร่างกายด้วย วันนี้เราจะพูดถึงการเสื่อมของร่างกายที่ระบบหัวใจและหลอดเลือด เป็นโรคหนึ่งที่คร่าชีวิตผู้คนทั่วโลกเป็นลำดับๆ ต้นๆ
.
โรคหลอดเลือดหัวใจ (หรือเรียกว่าโรคหัวใจ) เป็นชั้นของโรคที่เกี่ยวข้องกับ หัวใจหรือหลอดเลือด(หลอดเลือดแดง, หลอดเลือดฝอยและหลอดเลือดดำ) หรือทั้ง สองอย่าง
.
โรคหัวใจและหลอดเลือดหมายถึงโรคใดๆที่มีผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด, โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบหัวใจ , โรคหลอดเลือดสมองและโรคหลอดเลือดไต, และโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลาย สาเหตุของโรคหัวใจและหลอดเลือดมี ความหลากหลาย แต่หลอดเลือดแดงแข็ง, ไขมันเกาะจับเส้นโลหิต, โรคไขมันในเลือดสูง, โรคหลอดเลือดแดงตีบ, ผนังของหลอดเลือดหนาและตีบและ/หรือความดันโลหิตสูงถูกพบมากที่สุด นอกจากนี้ ด้วยอายุที่สูงขึ้นทำให้มีการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและโครงสร้างจำนวนมากได้เปลี่ยนแปลงการทำงานของหลอดเลือดหัวใจและนำไปสู่การเพิ่มความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดแม้ในบุคคลที่ไม่มีอาการด้านสุขภาพ
.
แม้ว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตทั่วโลก, แต่ตั้งแต่ปี 1970s อัตราการตายของ โรคหัวใจและหลอดเลือดได้ลดลงในหลายประเทศที่มีรายได้สูง ในเวลาเดียวกัน การเสียชีวิตโรคหัวใจและหลอดเลือดและผู้ป่วยได้เพิ่มขึ้นในอัตราที่รวดเร็วในประเทศที่มีรายได้ปานกลางและต่ำ แม้ว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดมักจะส่งผลกระทบต่อผู้สูงอายุ, โดยเฉพาะโรคหลอดเลือดแดงแข็ง, เริ่มต้นในชีวิตในวัยเด็ก, ทำให้ความพยายามในการป้องกันเบื้องต้นมีความจำเป็นจากวัยเด็ก
.
เพราะฉะนั้น จึงให้ความสำคัญเพิ่มขึ้นในการป้องกัน หลอดเลือดแข็งหรือตีบตันโดยการปรับเปลี่ยนปัจจัยเสี่ยง เช่น การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ, การออกกำลังกาย, และการหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ เป็นต้น
.
หรือสั่งซื้อออนไลน์ง่ายๆ ได้ที่ https://liff.line.me/1572442362-jGxDDGRp/@4betterhealth
.
#usana #usanathailand #ยูซานา #ยูซานาเฮลธ์ไซเอนซ์อิงค์ #เพื่อสุขภาพ #สุขภาพ #4betterhealth #ผลิตภัณฑ์ยูซานา #เซลล์เซนเชียลส์ #biomega #usanaproducts #proflavanol30 #usanacellsentials #CellSentials #ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยูซานา #เบาหวาน #อินชูลิน #โรคหัวใจ
แบ่งปันเรื่องราวนี้...

Categories:

Tags:

คุณน่าจะชื่นชอบเรื่องเหล่านี้

ยูซานา® ไบโอโอเมก้า™ ไขมันโอเมก้า 3 เข้มข้นจาก […]
ออกแบบสุขภาพที่ดีที่สุดของคุณด้วยผลิตภัณฑ์ยูซา […]

No responses yet

ใส่ความเห็น