อารมณ์แจ่มใส่เพราะลำไส้ดี ด้วยยูซานาโพรไบโอติก….


จะทำอะไรก็หงุดหงิด เคลียด อารมณ์ขึ้นๆ ลงๆ เดี๋ยววีน เดี๋ยวเหวี่ยง แปรปรวนกว่าคลื่นในทะเล เช็คด่วน!!! เพราะอาการลำไส้แปรปรวนจาก เซโรโทนิน อาจพารวนไปถึงอารมณ์

🔬ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าสุขภาพของลำไส้มีความเชื่อมโยงกับอารมณ์ด้วยนะ สิ่งที่เชื่อมโยงลำไส้กับอารมณ์ของเราก็คือ สารเซโรโทนิน (Serotonin) ซึ่งเป็นสารสื่อประสาททางเคมีที่ส่งผลต่อการทำงานหลายอย่างของร่างกาย รวมถึงการเคลื่อนไหวของลำไส้ด้วย เพราะกว่า 90% ของสารเซโรโทนินถูกผลิตขึ้นจากระบบทางเดินอาหาร โดยเฉพาะเนื้อเยื่อบุในลำไส้เล็กที่มีส่วนอย่างมากในการสร้างสารเซโรโทนินให้ร่างกาย เมื่อลำไส้เคลื่อนไหวผิดปกติ จุลินทรีย์ในลำไส้ทำงานไม่สอดประสานกัน ก็ทำให้ระดับของสารเซโรโทนินลดลง จึงส่งผลต่ออารมณ์ของเราได้ ทำให้เกิดความเครียด วิตกกังวล อยู่ไม่สุข หงุดหงิดโกรธง่าย และยังเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของโรคซึมเศร้าหรือความผิดปกติทางจิตใจด้วย อย่าปล่อยให้ลำไส้มีปัญหา พาทำให้คุณหงุดหงิด จนเสียสุขภาพจิต

⛅️เริ่มต้นวันใหม่ให้อารมณ์แจ่มใส ได้ที่การปรับสมดุลระบบทางเดินอาหารและลำไส้ให้กลับมาทำงานอย่างประสิทธิภาพ ด้วยจุรินทรีย์มหัศจรรย์โพรไบโอติก เติมจุลินทรีย์ที่ดีให้กับร่างกาย ช่วยปกป้องผนังลำไส้ ปรับสมดุลและฟื้นฟูการทำงานของลำไส้ เพื่อสุขภาพและอารมณ์ที่แจ่มใส

อารมณ์แจ่มใส่เพราะลำไส้ดี เติมจุรินทรีย์ดีในทุกๆ วันนะครับ

#usana #probiotic #โพรไบโอติก #จุรินทรีย์ในลำไส้

แบ่งปันเรื่องราวนี้...

Categories:

Tags:

คุณน่าจะชื่นชอบเรื่องเหล่านี้

ยูซานา® ไบโอโอเมก้า™ ไขมันโอเมก้า 3 เข้มข้นจาก […]
ออกแบบสุขภาพที่ดีที่สุดของคุณด้วยผลิตภัณฑ์ยูซา […]

Comments are closed