ทำไมต้องรับประทานอาหารเสริม?

“แต่ฉันรับประทานผักและผลไม้!”

ทำไมต้องรับประทานอาหารเสริม

“ฉันรับประทานผักและผลไม้ และอาหารครบทุกมื้อแล้วนะ!”

ลูทีน ซีซันทีน

ด้วยวิถีชีวิตที่เร่งรีบวุ่ยวายมากขึ้น ครอบครัวที่พ่อแม่ต้องทำงานทั้งคู่มีจำนวนสูงขึ้น มันเป็นการยากที่จะหาอาหารที่มีความสดใหม่และสมดุลทั้งสามมื้อสำหรับครอบครัวของเราในแต่ละวัน ผู้คนจำนวนมากยังเชื่อว่า “เราได้รับทุกสิ่งที่ต้องการจากอาหาร” แต่ทุกวันนี้ความสะดวกสบายเริ่มมีบทบาทมากขึ้นตั้งแต่การจัดเตรียมอาหาร ความเชื่อนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องจริงหรือ?

ในทางปฏิบัติ การรับประทานอาหารหลากหลายก็อาจไม่ได้รับวิตามิน แร่ธาตุ และสารอาหารครบถ้วนในแต่ละวันและนี่คือเหตุผลบางประการ

1 การเลือกอาหารและความเคยชินกล่าวกันว่าความหลากหลายทำให้ชีวิตมีรสชาติ แต่ความจริงก็คืออาหารของคนส่วนใหญ่นั้นจะซ้ำๆ เราไม่ได้รับประทานอาหารที่หลากหลายแต่มักจะรับประทานอาหารอยู่เพียงไม่กี่ชนิดที่เราชอบ ผักโขมอาจเต็มไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ แต่ป็อปอายก็ไม่มีสุขภาพดีถ้าเขารับประทานแต่ผักโขม

2 การปรุงอาหารนานเกินไปความร้อนทำลายสารอาหารที่มีคุณค่าหลายอย่าง แต่เพื่อให้ได้รสชาติที่ดีเราจึงยังคงต้ม ทอด อบ และย่าง ทำให้สารอาหารที่มีประโยชน์ลดน้อยลง

3 การเปลี่ยนแปลงของปริมาณสารอาหารอาหารประเภทเดียวกัน ถูกเพาะปลูกในสถานที่ ฤดูกาลหรือผ่านขั้นตอนการผลิตที่แตกต่างกัน ส่งผลให้มีปริมาณสารอาหารที่แตกต่างกันมาก คุณแน่ใจได้อย่างไรว่าคุณได้รับปริมาณสารอาหารตามที่ร่างกายต้องการ?

เราควรรับประทานอาหารเสริมหรือไม่?

อาหารเสริมไม่สามารถทดแทนการมีโภชนาการที่ดี แต่อาหารเสริมที่เหมาะสมสามารถช่วยลดช่องว่างระหว่างปริมาณอาหารเสริมที่ร่างกายต้องการกับปริมาณที่เราได้รับจากอาหารที่รับประทานเข้าไป

ไบโอเมก้า

ใครเป็นคนบอก?

วารสารสมาคมแพทย์แห่งอเมริกา

วารสารสมาคมแพทย์แห่งอเมริกา ฉบับเดือนมิถุนายน พ.ศ.2545 กล่าวว่า คนส่วนใหญ่ไม่ได้รับวิตามินจากการโภชนาการที่ดีเท่านั้น โดยมีหลักฐานที่ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างพบว่า คนทั่วไปรับประทานวิตามินเสริม

แบ่งปันเรื่องราวนี้...